A projekt leírása

Az uniós adatok alapján a 14 év alatti gyermekeket érintő halálesetek közül minden tizedik vezethető vissza köz­lekedési balesetre. Ez a kétségtelenül riasztó adat egyértelműen jelzi, hogy a gyermekek a közúti közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb résztvevői. Nem véletlen, hogy napjainkra a „legkisebbek” védelme vált a legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatok egyikévé.

Számos európai ország – köztük hazánk is – az elmúlt években célirányos intézkedések egész sorát foganatosította a gyer­mekek életének, testi épségének és egészségének védelme érdekében. A beavatkozások nem ma­radtak eredmény nélkül: elmondható, hogy a gyermekek ma már jóval biztonságosabb kör­nye­zetben közlekedhetnek, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ezt az irányvonalat követve a Magyar Állam továbbra is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a gyermekek a közlekedés felkészült, tudatos, a veszélyhelyzeteket elkerülő résztvevőivé váljanak.

A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) – a közlekedéssel és ezen belül a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladataira tekintettel – a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményekben végzett nevelési tevékenység szakmai támogatásával kapcsolatban a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram a KRESZ-SULI Program 2018 és a KRESZ Tanári Program 2018 keretében valósítja meg a „Közlekedési, baleset megelőzési, valamint a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, zárt rendszerű, elektronikus távoktatással megvalósított, akkreditált elméleti képzési program lebonyolítása” tárgyú projektet 2020. február 15-ig, amely kereteibe tartozó képzések 2020. március 15.-éig érhetőek el a regisztrált felhasználók számára..

A program során a köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az elkészített e-learning tananyagokat és módszertani segédanyagokat . A kampányban külön tananyagot biztosítunk minden évfolyam tanulói számára, és szintén évfolyamonként biztosíjuk ezeket a tananyagokat módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára.

A Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében sikeresen elvégzett e-learning képzésekkel az oklevél mellett e-kuponkód szerezhető (kivéve a kreditpontot érő pedagógus továbbképzés).

Az e-kuponkóddal az oklevél tulajdonosa jogosulttá válik (amennyiben megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek - pl. életkori feltételek), egy, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által akkreditált, elektronikus elméleti KRESZ tanfolyam (AM, A1, A1(B), A2, A, B, C, vagy D) díjmentes elvégzésére. FIGYELEM: A kedvezményt csak az a személy veheti igénybe, aki számára a kedvezményt biztosító oklevél kiállításra került!

Az e-kuponkódok ezen az oldalon érvényesíthetőek 2020. május 15-ig: https://etitan.hu/akcio2019

Az akkreditált képzések a kuponkód beváltást követő 90 napon belül kezdhetők meg, és a képzések tananyagai a megkezdéstől számított 180 napon belül, összesen legfeljebb 60 óra időtartamban használhatóak.

A választott akkreditált elméleti képzésen való részvételt, és a képzés sikeres teljesítése után a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben előírt képzési igazolást állít ki.

A közlekedési alapismereti tudás megújítása, felfrissítése céljából a képzések tananyagát azok is elvégezhetik, akik már rendelkeznek az adott kategóriára vonatkozó vezetői engedéllyel.