A projekt leírása

Az uniós adatok alapján a 14 év alatti gyermekeket érintő halálesetek közül minden tizedik vezethető vissza köz­lekedési balesetre. Ez a kétségtelenül riasztó adat egyértelműen jelzi, hogy a gyermekek a közúti közlekedés legvédtelenebb és legveszélyeztetettebb résztvevői. Nem véletlen, hogy napjainkra a „legkisebbek” védelme vált a legfontosabb közlekedésbiztonsági feladatok egyikévé.

Számos európai ország – köztük hazánk is – az elmúlt években célirányos intézkedések egész sorát foganatosította a gyer­mekek életének, testi épségének és egészségének védelme érdekében. A beavatkozások nem ma­radtak eredmény nélkül: elmondható, hogy a gyermekek ma már jóval biztonságosabb kör­nye­zetben közlekedhetnek, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ezt az irányvonalat követve a Magyar Állam továbbra is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni arra, hogy a gyermekek a közlekedés felkészült, tudatos, a veszélyhelyzeteket elkerülő résztvevőivé váljanak.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) – a közlekedéssel és ezen belül a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos állami feladataira tekintettel – a közúti közlekedés biztonságát szolgáló, közoktatási intézményekben végzett nevelési tevékenység szakmai támogatásával kapcsolatban a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében valósítja meg a „Közlekedési, baleset megelőzési, valamint a KRESZ ismeretek bővítése céljából tananyagok és módszertani útmutatók fejlesztése, zárt rendszerű, elektronikus távoktatással megvalósított, akkreditált elméleti képzési program lebonyolítása” tárgyú projektet 2017. június 15-ig.

A program során a köznevelési intézmények pedagógusai és tanulói számára ingyenesen bocsátjuk rendelkezésre az elkészített e-learning tananyagokat és módszertani segédanyagokat. A kampányban külön tananyagot biztosítunk minden évfolyam tanulói számára, és szintén évfolyamonként biztosíjuk ezeket a tananyagokat módszertani útmutatóval kiegészítve a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok számára.