E-learning

Az e-learning a legfejlettebb informatikai és oktatásmódszertani technológiák hatékony alkalmazása a távoktatásban, amit a felsőoktatási és felnőttképzési, valamint a vállalati képzésekben már jó ideje hasznosítanak. Mára a világon széleskörűen elterjedt, általánosan alkalmazott képzési formává vált.

Az e-learning rendszerű képzések elektronikus, digitális úton közvetítik a tartalmakat, amelyekhez számítógépen keresztül lehet hozzáférni. A tananyagot általában multimédia-elemek, interaktív animációk, szituációs gyakorlatok teszik könnyen befogadhatóvá és érdekessé. A tanulók értékelésében fontos szerepe van annak, hogy az oktatás során a rendszer folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást ad.

Előnyei

Az e-learning rendszerű képzés nagy előnye, hogy időben rugalmas, és nincs helyhez kötve. Végezhető bármikor és bárhol, ahol van számítógép és internetkapcsolat. Önállóan, mégis ellenőrzötten és szabályozottan, saját időbeosztás és tempó szerint lehet előrehaladni, a tanulást bármikor meg lehet szakítani, majd később ugyanonnan tovább folytatni. Korszerű és szórakoztató tanulást biztosít, életszerű példák és szimulációk segítségével, az informatika eszközrendszerét felhasználva. Az egyik legfontosabb jellemzője az interaktivitás: az oldalak közti navigációtól, a tesztek és feladatok elektronikus kitöltésén át az azonnali kiértékelésig sokféle módon használja ki az ebben az oktatási rendszerben rejlő lehetőségeket.

Mi szükséges hozzá?

Az e-learning alapú tanuláshoz csak egy számítógép, internetkapcsolat, egy internetes böngésző és flash lejátszó program szükséges. A tananyagok és az azokat megnyitni képes keretrendszer az e-learning alapú tananyagot szolgáltató informatikai rendszeren vannak telepítve, így a tanuláshoz nincs szükség sem speciális szoftverek telepítésére, sem mély informatikai ismeretekre.

A keretrendszer

A tananyagokat megnyitó keretrendszer nemcsak az ismeretanyag megjelenítését szolgálja: azonosítja a tanulót (belépés egyedi kóddal), tárolja a tananyagban történő előrehaladást és a teszteredményeket is. Emellett számon tartja a tananyagrészek elvégzésének sorrendjét, az előrehaladás feltételeit (pl. egyik fejezetről csak sikeres teszt esetén lehet továbblépni a következő fejezetre) és a tanulásra fordítható időt is. A keretrendszer az adatbázisában manipulálhatatlanul rögzíti és értékeli a tanuló előrehaladását, az ellenőrző kérdésekre adott válaszait, eredményeit és tanulási tevékenységét.